Poradnia ortodontyczna - informacje ogólne


 

 

 

 

   Podstawą leczenia ortodontycznego jest diagnoza i plan leczenia, które ustalane są najczęściej na następujących wizytach: konsultacyjnej i diagnostycznej.

 

   Na pierwszej wizycie- konsultacyjnej spotykając się z Pacjentem ustala się jego oczekiwania i potrzeby. Wstępnie oceniamy realne możliwości lecznicze, wykonujemy dokumentację medyczną, prosimy o wypełnienie ankiet medycznych. Pacjent na podstawie skierowania lekarskiego kierowany jest do pracowni rentgenodiagnostyki, aby wykonać ortopantomogram (RTG panoramiczne uzębienia) i teleradiogram (rentgenoram służący do oceny geometrii twarzy) i ewentualnie inne konieczne zdjęcia rentgenowskie.

 

   Na drugiej wizycie lekarz wykonuje wyciski zębów na modele diagnostyczne oraz fotografię dokumentacyjną. Jeżeli pacjent nie może mieć wykonanych fotografii z błyskiem flesza (np. z powodu epilepsji), prosimy koniecznie o poinformowanie o tym przed wizytą.

   Następuje ponowne badanie kliniczne. Na kolejnej wizycie omawia się plan leczenia, ocenia korzyści i ryzyko oraz koszty leczenia. W przypadku dzieci, niezwykle istotne jest aby na tej wizycie obecni byli rodzice lub opiekunowie, posiadający zdolność prawną do akceptacji leczenia i zabiegów medycznych.

 

   Dokumentacja medyczna z mocy obowiązującego prawa przechowywana jest przez wiele lat. Dokumentacja stanowi również cenne źródło dydaktyczne, naukowe i autokontroli jakości pracy.

 

   W ortodoncji istnieje często możliwość leczenia różnymi drogami i położenie nacisku na różne efekty leczenia. Najlepiej, gdy regulacja zgryzu poprawia wygląd pacjenta- tak jest najczęściej.

  Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent nie akceptuje optymalnego programu leczenia (np. z uwagi na niewygody lub koszty)i wybiera tylko poprawę wyglądu lub poprawę zgryzu. Obie opcje są możliwe do zaakceptowania. Z reguły nie powinno się akceptować i nie akceptujemy wersji leczenia gdy poprawa wyglądu spowoduje pogorszenie zgryzu i/lub skutki negatywne dla uzębienia.

 

   Kompromis w leczeniu ortodontycznym prowadzi z reguły do niekompletnego wyleczenia z ryzykiem nawrotu wady zgryzu lub konieczności rygorystycznego stosowania zasad retencji (utrzymania wyniku leczenia).

 

   Leczenie ortodontyczne musi być poprzedzone umiejętnością i systematycznością utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej. Zęby stałe i mleczne muszą być zdrowe lub wyleczone. W gabinecie ortodontycznym kontrolujemy stan zębów, ale obowiązek wyleczenia doszczętnego próchnicy i chorób miazgi spoczywa na stomatologu ogólnym. Zalecamy dodatkową wizytę kontrolną przed zakładaniem aparatów u swojego lekarza stomatologa oraz wizyty kontrolne, u stomatologa co ok. 6 m-cy w trakcie leczenia ortodontycznego.